Detective services s.r.o.

Naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním bezpečnostných služieb vymedzených zákonom NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Prvoradá je pre nás kvalita, diskrétnosť, precíznosť a inividuálny prístup ku každému klientovi. Tieto atribúty sú zaručené skúsenosťami, dlhodobou praxou a vysokou odbornou úrovňou našich pracovníkov. Spolupracujeme so súkromnými bezpečnostnými službami vo viacerých štátoch Európskej únie. Zabezpečujeme výkon detektívnej služby v rámci celej EÚ.

Licencie: